ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

A jelen Adatvédelmi Szabályok azon adatokra, információkra vonatkoznak, amelyeket Önről az Üzemeltetők, vagy azok bármely kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb, Hungaro Flotta Kft alá tartozó társaságok (a továbbiakban együtt: “Hungaro Flotta Kft.”) gyűjtenek és kezelnek. A jelen Webhely vonatkozásában az adatkezelő a Hungaro Flotta Kft.  (Cégjegyzékszám: 13 09 200451, székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 165; a továbbiakban: Adatkezelő), aki a Webhely üzemeltetése során más, az adatokat feldolgozó harmadik személy (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) közreműködését is igénybe veheti. A konkrét Adatfeldolgozó személyéről, amennyiben van ilyen, az adott, konkrét adatkezelésre vonatkozó információk között adunk tájékoztatást.

2. BEÉRKEZŐ ADATOK ÉS ADATBIZTONSÁG

Jelen Webhely nem abból a célból jött létre, hogy a Felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a Webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltetők az adott helyen megjelölik az kért adatok körét, adatkérés jogalapját és célját, adatgyűjtés módját, valamint adatok tárolási idejét.

3. A GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

3.1. Az információk (továbbiakban: információk és/vagy adatok) tartalmazhatják:

 • 3.1.1. az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
 • 3.1.2. az Ön korát és nemét, foglalkozását, személyes és szakmai érdeklődési körét, egyéb demográfiai adatait, és termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait.
 • 3.1.3. az Ön által vásárolt termékkel kapcsolatban számlázási adatait, termék regisztrációt, termék gyári számát, amely adatok alkalmasak lehetnek arra, hogy Önt beazonosítsuk.

3.2. Az általunk gyűjtött adatok köre minden esetben az adott konkrét adatgyűjtésnél, adatfeldolgozásnál (mint pl. nyereményjáték vagy termék regisztráció) lesz pontosan meghatározva.

3.3. Az általunk gyűjtött információk egy része az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Az Adatvédelmi törvény szerinti ‘Különleges Adatot’ csak abban az esetben gyűjtünk, ha Ön ehhez külön hozzájárul. Az esetleges Különleges adatgyűjtésről minden esetben az adott konkrét adatgyűjtésnél, adatfeldolgozásnál Önt külön tájékoztatjuk, és hozzájárulását kérjük. Különleges Adat az Ön faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

4. AZ INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA ÉS CÉLJA

4.1 Az Önnel kapcsolatos információkat, adatokat az alábbi jogalapokon gyűjthetjük:

 • 4.1.1. Szerződés: azon esetekben, amikor Társaságunk vagy más harmadik személy és Ön között szerződéses jogviszony keletkezik (pl. fogyasztói szerződés)
 • 4.1.2. Jogos érdek: azon esetekben, amikor adatgyűjtéshez Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke fűződik (pl. jogellenes cselekmények kiszűrése)
 • 4.1.3. Beleegyezés: azon esetekben, amikor Ön kifejezetten hozzájárul az adatgyűjtéshez, feldolgozáshoz
 • 4.1.4. Jogi kötelezettség: azon esetekben, amikor adatgyűjtés, kezelés jogi, törvényi vagy hatósági kötelezettség miatt szükséges

4.2. Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

 • 4.2.1. regisztrálni Önt a Webhelyünkon vagy Webhelyünk által nyújtott szolgáltatásaink teljesítése céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését vagy kérését);
 • 4.2.2. piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint fogyasztói igényfelmérés végzését);
 • 4.2.3. az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások megfigyelése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
 • 4.2.4. az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a termékeink és szolgáltatásaink Ön részére történő eladását) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából;
 • 4.2.5. ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;
 • 4.2.6. amennyiben Ön nálunk vagy bármely más, az Hungaro Flotta Kft.-hez kötődő célból adott részünkre információt, az erről való döntéshez; és
 • 4.2.7. a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából..
 • 4.2.8. közvetlen értékesítés céljából, amennyiben azt jogszabály megengedi.
 • 4.2.9. A fenti célok teljesítése érdekében a Webhely egyes kapcsolatfelvételt lehetővé tevő pontjain különösen az Ön személyes adatainak kezelésére kerülhet sor, melynek pontos céljáról az adott pontokon talál részletes leírást.

4.3. Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthatnak számot.

4.4. Mikor Ön információkat bocsát rendelkezésünkre Önmagáról, lehetőséget biztosítunk arra, hogy tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa (ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen információkat közvetlen értékesítési célokra.

4.5. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontjátan adott hozzájárulását (ahogy az fentebb meghatározásra került), és közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: ugyfelszolgalat@hungaroflotta.hu; továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van hozzájárulásának megváltoztatására. Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adatait az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

4.6. Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás is történhet, melyhez ilyen esetben az Ön külön hozzájárulását kérjük.

4.7. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, jogszabály vagy az Ön hozzájárulása azt lehetővé teszi.

4.8. Az Ön által megadott információkkal, adatokkal kapcsolatos pontos tárolási időtartamok minden esetben az adott konkrét adatgyűjtésnél, adatfeldolgozásánál (mint pl. nyereményjáték vagy termék regisztráció) lesznek pontosan meghatározva. A tárolási időtartamok lejártát követően az Önről tárolt adatokat töröljük, vagy egyes esetekben oly módon anonimizáljuk, hogy Ön a későbbiekben nem lesz beazonosítható. Továbbá, ha az Ön hozzájárulásán alapul az adatgyűjtés, valamint egyéb jogalap nem áll fenn, hozzájárulása visszavonását követően töröljük az Önről tárolt adatokat.

5. AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA

5.1. Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

 • 5.1.1. mikor a Hungaro Flotta Kft. bármely webhelyén keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;
 • 5.1.2. mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk, vagy;
 • 5.1.3. az információt a Hungaro Flotta Kft. összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

5.2. Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.

5.3. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.

5.4. Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező megjelölésével fogjuk azt kérni. A megjelölendő “hozzájárulás” mező vonatkozhat különböző jellegű információkra, illetve értékesítési célok szempontjából egyszerre többfélére is.

5.5. Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • 5.5.1. internetes felületen külön szövegdobozban;
 • 5.5.2. nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • 5.5.3. telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerül;
 • 5.5.4. az információt a Hungaro Flotta Kft. összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.
 • 5.5.5. az Ön külön hozzájárulását kérjük az alábbi esetekben:
 •  
  • • Automatizált döntéshozatal
  • • Közvetlen megkeresés („Direct marketing”) célja
  • • Különleges adatok kezelése
  • • Adatok továbbítása az Európai Unión kívül
  • • Adatok megosztása harmadik féllel
  • • Kiskorúak esetén szülői vagy gondviselői beleegyezés

6. ADATFÁJLOK (COOKIE-K)

6.1 A Webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőktől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőkhöz kerülnek.

6.2 A www.hungaroflotta.hu/ és aloldalai ún. cookie-k segítségével teszi honlapját egyszerűbben használhatóvá, hogy az az Ön igényeinek megfelelően személyre szabható legyen. Jelen 6. pont azzal a céllal készült, hogy a lehető legérthetőbben elmagyarázza, hogy mik azok a cookie-k,milyen típusú cookie-kat alkalmaz Webhelyünk, milyen céllal használjuk ezeket, és hogy milyen módon lehet ezek alkalmazását beállítani, letiltani vagy törölni.

6.3 A Webhely böngészésével Ön az Adatvédelmi Szabályok alapján elfogadja és engedélyezi a Webhely által alkalmazott cookie-k használatát. Amennyiben Ön ehhez nem kíván hozzájárulni, az Adatvédelmi Szabályzat 6.6 pontjában található utasításokat követve tilthatja le ezt a funkciót.

6.4 Mi a HTML – cookie?

A cookie (magyarul: süti) olyan szöveges fájl, amely kis mennyiségű információt tartalmaz; és amennyiben a felhasználó meglátogat egy weboldalt, a fájl a számítógépe vagy a telefonkészüléke memóriájába letöltődik. Ezt követően, amennyiben Ön újra meglátogatja az adott oldalt, vagy egy másik olyan oldalt, amely felismeri és használja a korábbiakban letöltött cookie-t, ebben az esetben az eszköz memóriájából visszatöltődik a fájlban tárolt információt.

A cookie-k alkalmazása a felhasználók számára előnyös, hiszen használatuk lehetővé teszi, hogy a weboldal felismerje a felhasználó által használt eszközt. Sok eltérő feladatuk van, úgy mint a különböző oldalak közötti navigáció hatékonyabbá tétele, az egyéni beállítások megjegyzése és későbbi alkalmazása, és a felhasználó élményeinek javítása. Lehetővé teszik továbbá a felhasználó számára, hogy az általa érdekesnek és hasznosnak tartott online hirdetések jelenjenek meg böngészése során.

További cookie-kal kapcsolatos információért, az Ön eszközeire küldött cookie-k tartalmának megtekintéséért, valamint a cookie-k kezelésére és törlésére vonatkozó információkért, kérjük, látogassa meg az alábbi, angol nyelvű weboldalt: http://www.allaboutcookies.org/. A böngészőhöz kapcsolódó cookie beállításokról az utolsó al-pontban találhat bővebb információkat.

6.5 Milyen típusú cookie-kat használ Webhelyünk a böngészés során?

Elengedhetetlenül szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek. Ezek teszik lehetővé például, hogy Ön bejelentkezzen Webhelyünk védett tartalmainak eléréséhez.

Analitikus cookie-k:

Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy felismerjük, és számon tartsuk Webhelyünk látogatóit, és navigációjukat Webhelyünkön. Az ilyen típusú cookie alkalmazása hozzájárul honlapunk fejlesztéséhez, például azáltal, hogy ezek segítségével biztosítani tudjuk felhasználóink számára, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a honlapon azt, amit keresnek.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek az Ön böngészéseiről marketing célú információkat, illetve nem térképezik fel azt sem, hogy Ön mely oldalak között navigál böngészései során.

A honlapunk Google Analytics cookie-kat használ. Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyeket a Google Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően az USA-ba, a Google szervereire továbbítanak, és ezeken tárolnak. Ezek működésével és a Google Analytics-sel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogassa meg a: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu.

A Google Analytics által való követésről az alábbi linkre kattintva iratkozhat le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Funkcionális cookie-k:

E típusú cookie segít annak felismerésében, hogy a felhasználó korábban már járt a Webhelyünkon, továbbá segít nekünk az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítésében, és az Ön személyes beállításainak kezelésében (például az Ön által korábban kiválasztott nyelv, vagy region alkalmazásában).

Ezek a cookie-k sem gyűjtenek olyan információt, amelynek segítségével a felhasználót azonosítani tudják. Az adatok, amelyeket az ilyen típusú cookie-k gyűjtenek, névtelenek, és kizárólag Webhelyünk fejlesztésére szolgálnak.

6.6 Hogy lehet letiltani a cookie-k használatát vagy törölni őket?

A cookie-k letiltását ezen opció alkalmazásával a böngészőjében tudja elvégezni. A letiltás irányulhat akár valamennyi cookie-ra, akár csak meghatározott típusú cookie-kra. Kérjük, a beállítások során vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön valamennyi cookie alkalmazását megtiltja (beleértve az elengedhetetlenül szükséges cookie-kat is), úgy előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos tartalmai böngészése során elérhetetlenné válnak az Ön számára.

A cookie-k, vagy a cookie-k egy típusának letiltása nem jelenti egyben a cookie-k törlését is az Ön böngészőjéből, mivel a cookie-k törlését a böngészőtől függetlenül, külön kell megtennie.

Amennyiben meg akarja változtatni az Ön cookie beállításait, kérjük válassza ki a “Beállítások” menüpontot a böngészőjében. A “Segítség” menüpontra kattintva további segítséget találhat.

Annak érdekében, hogy többet tudjon meg az Ön böngészője jelenlegi cookie beállításairól, kérjük, látogassa meg az alábbi linkek valamelyikét, az Ön böngészőjének megfelelően:

Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

Firefox: http://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A8se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Safari: http://www.apple.com/hu/privacy/use-of-cookies/

Amennyiben Ön megtiltotta egy vagy több analitikus cookie alkalmazását, előfordulhat, hogy oldalunk böngészése során a korábbi beállításai alapján megszerzett adatokat használjuk fel, azonban további információt a letiltott cookie által nem szerzünk be böngészéséről.

A elengedhetetlenül szükséges cookie-kat kivéve, minden cookie törlésre kerül két éves időtartam elteltével.

7. KISKORÚAKKAL ÉS CSELEKVŐKÉPTELENEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

7.1. Minden szülő és gondviselő számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek az internet használata során Személyes Adataik biztonságos és felelős kezelését. Mi szándékosan nem gyűjtünk gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekektől származó információkat (sem ezen Webhelyen keresztül, sem más módon) a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének engedélye nélkül. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Hungaro Flotta Kft. Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Hungaro Flotta Kft.-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Amennyiben azt észleljük, hogy Webhelyünk felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély nélkül használja ezt a Webhelyet, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem közvetlen értékesítési, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, a jelen Adatvédelmi Szabályokban található elérhetőségeken, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt ezen a Webhelyen keresztül, szülője vagy gondviselője engedélye nélkül.

7.2. Ha szülő és gondviselő hozzájárulása szükséges, azok minden esetben az adott konkrét adatgyűjtésnél, adatfeldolgozásánál (mint pl. nyereményjáték vagy termék regisztráció) lesznek pontosan meghatározva és feltüntetve.

8. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

8.1. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön külön hozzájárulása nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére. Amennyiben ahhoz külön hozzjárulását adja, alábbi harmadik felekkel oszthatjuk meg Személyes Adatait:

 • 8.1.1. abban az esetben, ha alkalmazottaink, ügynökeink, szállítóink illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások igazgatását, nyereményjátékokat, vetélkedőket illetve promóciós célokat);
 • 8.1.2. abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy rendészeti szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;
 • 8.1.3. amennyiben jogszabály azt kötelezően előírja vagy lehetővé teszi.
 • Az adott konkrét harmadik fél vagy felek minden esetben az adott konkrét adatgyűjtésnél, adatfeldolgozásánál (mint pl. nyereményjáték vagy termék regisztráció) lesznek pontosan meghatározva és feltüntetve.

8.2. Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

 • 8.2.1. ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen Adatvédelmi Szabályokban foglaltaktól eltérő célokra, és;
 • 8.2.2. megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja az Ön Személyes Adatát illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől illetve megsemmisüléstől.

8.3. Ha Ön úgy dönt, hogy Személyes adatait megosztja velünk, ezen adatokat Hungaro Flotta Kft.-hez kapcsolt vállalkozásoknak vagy egyéb Hungaro Flotta Kft. leányvállalatoknak, esetlegesen harmadik személynek továbbíthatja tárolás céljából, melynek helye az Európai Gazdasági Térség (Továbbiakban: EGT) területén kívül eshet. Továbbá olyan személyek dolgozhatják fel ezen adatokat, amelyek EGT területén kívül tevékenykednek, és akik a Hungaro Flotta Kft-nek, vagy esetlegesen partnereinknek dolgoznak. Ezen személyek elkötelezettek, többek között, hogy teljesítsék Ön kérését és megfelelő szolgáltatást nyújtsanak. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen országokra más joghatóság és jogi szabályok lehetnek irányadóak, amelyek esetlegesen nem rendelkeznek ugyan azon adatvédelmi törvényekkel, mint az Ön országa. De ahol lehetséges a Hungaro Flotta Kft. minden elvárható erőfeszítést megtesz, hogy Ön Személyes adatait védje, mint például megfelelő szerződéses (adattovábbítási) jogviszonyt alakít ki és/vagy olyan adatfeldolgozókat alkalmaz, akik a például „Privacy Shield” tanúsított adatfeldolgozói mechanizmussal rendelkeznek (csak Egyesült Államokra irányadó).

8.4. Az Üzemeltetők minden szükséges óvintézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesüljenek és így az információt a jelen Adatvédelmi Szabályokkal illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni.

8.5. Jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag Webhelyen gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A Webhely egyes esetekben harmadik fél által kezelt, üzemeltett weboldalra (pl. közösségi oldalak) mutathatnak, irányíthatják át Önt. Ezen weboldalakért, és azokon történő adatgyűjtésért, kezelésért a Hungaro Flotta Kft. nem vállal semmilyen felelősséget.

9. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓRÓL, ILLETVE MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK

9.1. Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak kézhezvételét számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval vagy Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel vagy megjegyzéssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel az varhidi@wansteadit.hu e-mail címen. Továbbá Ön jogosult panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azonban javasoljuk, hogy bármely problémával kapcsolatban keresse fel Társaságunkat közvetlenül.

9.2. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

9.3. Opt-out

Ha Ön korábban kifejezett hozzájárulását adta, hogy időről-időre megkeressük e-mailen vagy telefonon (például hírlevél feliratkozás) lehetősége van hozzájárulását visszavonni, így továbbiakban nem fogjuk Önt keresni. Hozzájárulás visszavonását mindig az adott adatgyűjtéstől függően teheti meg (például e-mailes megkeresés esetén közvetlen „leiratkozási” lehetőséget nyújtunk Önnek). Hozzájárulás visszavonását követően minden megteszünk annak érdekében, hogy indokolatlan késedelem nélkül törüljük adatait és hasonló további megkereséssel ne zavarjuk Önt.

9.4. Változások

Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályokat egyoldalúan módosítsák oly módon, hogy Önt arról előzetesen értesítik, és Ön dönthet ezen változások elfogadásáról. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni ezt az oldalt abból a célból, hogy Ön figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. A Weboldal és szolgáltatásaink használatához javasoljuk a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályok elfogadását, mivel ennek hiányában esetlegesen Ön nem tudja teljes körűen igénybe venni szolgáltatásinakat. Ezen Adatvédelmi Szabály utolsó frissítésének időpontja: 2018. május 15. Amennyiben ezen oldal bármilyen okból a későbbiekben nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályok egy példányát.

10. AZ ADATOK ÉS AZ INFORMÁCIÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TETT LÉPÉSEK

10.1. Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megelőzzük az adatok illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk, hogy megóvjuk az Önről gyűjtött információkat. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • 10.1.1. kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
 • 10.1.2. jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható;
 • 10.1.3. az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

10.2. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van jelen Adatvédelmi Szabályokkal kapcsolatban, mielőtt használná ezen Webhelyet, vagy valamilyen információt bocsátana az Üzemeltetők rendelkezésére vagy a fentiek szerint nyilvánosságra hozná azokat, kérjük lépjen kapcsolatba adatvédelmi megbízottunkkal a következő varhidi@wansteadit.hu e-mail címen.